NABÍDKA...

Z oblasti reklamy a grafiky vám dodám nejrůznější produkty a služby. Ráda vám také vysvětlím všechny souvislosti zakázky. Témata mohou být samozřejmě velmi různorodá, asi nelze vyjmenovat vše, ale zde jsou příklady pro inspiraci...

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

Dnes klíčové, prezentační a informační představení každé činnosti. Vždyť před nejrůznějšími našimi kroky si ověřujeme informace na webových stránkách.

NÁVRHY PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ

plakáty – prospekty – brožury – vizitky – pozvánky

Nejen obal prodává, ale také kvalitní tiskové materiály. V mnoha situacích jsou úvodním představením výrobku či služby, podle kterého si zákazník vytváří známý a podstatný "první dojem".

NÁVRHY VIZUÁLNÍHO STYLU

loga – firemní materiály

Vizuální styl je to, co způsobuje zapamatovatelnost v obrazovém vnímání a vytváří dojem integrity z vaší firmy, dokáže spojit i povahově rozdílné věci – lidi, auta, výrobky…

ILUSTRACE, VEKTOROVÁ GRAFIKA

Nejen počítačové /rastrové a vektorové/, ale v portfoliu mám i ruční malbu různýma technikami. Něco na odlišení od konkurence :-)

INZERCE

Kdy jindy na zákazníka působit grafikou než během inzerce. V momentu čtení nemá možnost s vámi komunikovat, vyslechnout názory. Během zvažování informací na něj inzerát působí.

pracovní stůl
SAZBA KNIH

Možná ta nejradostnější práce. Kniha je kulturním vrcholem naší společnosti, rádi je čteme, rádi v nich listujeme…

ilustrace citron
TVORBA KATALOGŮ

Hezké auto byste v oprýskané garáži nekoupili. A podobně váš kvalitní výrobek nebo službu, si zákazník v nepřehledném katalogu také nevybere.

COPYWRITING

reklamní texty – webový obsah – popisy produktů

Dbejte na kvalitní textaci! Zajistí, aby se o vás zákazník dozvěděl vše potřebné rychle a efektivně. Spolupracuji s výbornými textaři a vytvoříme společně poutavý příběh, který můžeme vyprávět vašim zákazníkům.